Giới thiệu Lookme
Điều khoản
Chính sách bảo mật
Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi trân trọng những thông tin mà bạn cung cấp và chúng tôi hiểu rằng bạn cũng cần biết chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin như thế nào. Bạn hãy đọc những thông tin bên dưới để tìm hiểu rõ hơn. Việc bạn truy cập, sử dụng hoặc đăng kí tài khoản tại Lookme nghĩa là bạn đồng ý với các chính sách bảo mật, việc thu thập và sử dụng thông tin của chúng tôi.

Các thông tin thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, đăng nhập vào tài khoản, sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc khi đăng xuất. Các thông tin thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính. Nếu bạn đăng nhập bằng Facebook, chúng tôi có thể sẽ thu thập thêm các thông tin bổ sung như danh sách bạn bè.

Bạn hoàn toàn có thể từ chối cung cấp các thông tin bổ sung như ngày sinh, giới tính, danh sách bạn bè. Nhưng việc thiếu các thông tin này sẽ hạn chế trải nghiệm của bạn trên trang web.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tự động thu nhận và lưu trữ các thông tin máy tính và trình duyệt bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ tương đối, các thuộc tính phần mềm và phần cứng, và trang mà bạn yêu cầu xem.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies.

Sử dụng thông tin

Các thông tin được chúng tôi sử dụng để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Các thông tin liên hệ sẽ được sử dụng để nhận dạng và liên lạc với bạn khi cần thiết. Các thông tin về ngày sinh và giới tính, danh sách bạn bè, địa chỉ, lịch sử tìm kiếm ... để đề xuất cho bạn những sản phẩm, dịch vụ, hoặc kết quả tìm kiếm phù hợp nhất và các mục đích khác.

Cookies được chúng tôi sử dụng để cải thiện tính tiện dụng cũng như giúp nhận diện các lượt đăng nhập lặp lại. Ngoài ra, cookies của chúng tôi giúp theo dõi cũng như đáp ứng theo nhu cầu riêng của từng người dùng.

Trên trang web của chúng tôi có thể sẽ có những quảng cáo và những liên kết đến các dịch vụ và trang web bên thứ 3, có thể sẽ thu thập cookies của bạn. Nếu nhấp vào liên kết đến các trang web khác, bao gồm cả việc nhấp vào quảng cáo, bạn sẽ rời Lookme.vn và đến trang web mà bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong Website đó.

Chúng tôi luôn cố gắng để có các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ sự an toàn của các thông tin mà bạn cung cấp. Các thông tin mà bạn cung cấp có thể được chia sẻ với bên thứ 3 trong trường hợp cần thiết như việc đặt lịch hẹn, … và một số mục đích khác.

Sửa đổi và xoá thông tin

Chúng tôi được quyền lưu trữ thông tin của bạn. Cho dù bạn xóa các thông tin đó hoặc xóa tài khoản, chúng tôi vẫn có thể phụ hồi các thông tin đó trong trường hợp cần thiết như giải quyết các vấn đề tranh chấp, pháp lý, hoặc liên quan đến sự an toàn và hoạt động của trang web.

Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi nội dung của chính sách này vào bất kì thời điểm nào mà không cần báo trước. Mặc dù chúng tôi có thể sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng, nhưng bạn cũng cần xem lại định kì bản cập nhật gần nhất tại đây và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi hoặc điều chỉnh nêu trên.