Đăng kí trở thành đối tác của LOOKME
Vui lòng điền đầy đủ thông tin, Lookme sẽ liên hệ với bạn và tạo tài khoản trên hệ thống sau khi xác nhận
1. Thông tin địa điểm
Tên địa điểm *
Địa chỉ *
Website hoặc link Facebook của địa điểm *
Mô hình kinh doanh chính (Chăm sóc da/Massage/Làm móng/...)*
2. Thông tin liên hệ
Họ tên *
Chức vụ *
Số điện thoại *
Email